Mgr. Petra Plíhalová

Mgr. Petra Plíhalová

Trenérka I. třídy

Kontakt:

tel: 737162160        

email: plihalka007@seznam.cz